Protective Effect of Encapsulation in Ferementation of Limonene-contained Media and Orange Peel Hydrolyzate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

M Pourbafrani

Farid Talebnia Rowshan

Claes Niklasson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Int. J. Mol. Sci

Vol. 8 8 777-787

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06