High-performance optical-fiber-nonlinearity-based optical waveform monitoring
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mathias Westlund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jonas Hansryd

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jie Li

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of lightwave technology

Vol. 23 6 2012-2022

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06