Design method for small-f-number microlenses based on a finite thickness model in combination with the Yang-Gu phase-retrieval algorithm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christer Rydberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Ben-Yuan Gu

Guo-Zhen Yuan

Journal of the Optical Society of America A

Vol. 24 517-521

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06