Uni-Travelling-Carrier Photodiode Performance With X-band Modulation at High Optical Power
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Manda Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Per Olof E Hedekvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Microwave and Wireless Component Letters

Vol. 15 5 297-299

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08