Integral formulas and the Ohsawa-Takegoshi extension theorem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Sci. China Ser. A 48 (2005), suppl., 61--73.

Vol. 48 61-73

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07