Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält, Fjärde årsrapporten 2007
Rapport, 2007

Elektromagnetiska fält

hälsoeffekter

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

Lena Hillert

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06