Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält, Andra årsrapporten 2005
Rapport, 2005

hälsoeffekter

Elektromagnetiska fält

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

Lena Hillert

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06