Moderna ventilationssystem med variabla flöden
Övrigt konferensbidrag, 2007

heat recovery

in-line system

parallel system

fan power

utilization

electricity

pressure drop

heat transfer

efficiency

HRV

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Sveriges Energiting

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07