Tappvattenvärmning med värmepump - Termodynamiska förutsättningar
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

heat pump

water heater

sanitary hot water

SHW

themodynamics

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VVS-Forum

52-53

Ämneskategorier

Husbyggnad