Security of Multithreaded Programs by Compilation
Paper i proceeding, 2007

Författare

Gilles Barthe

Tamara Rezk

Alejandro Russo

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

Vol. 4734 2-18
978-3-540-74834-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-74834-2

Mer information

Skapat

2017-10-07