Air-source heat pumps ? Criteria for defrost initiation
Paper i proceeding, 2007

initiation

criterion

defrost

air-source

heat pump

Författare

Fredrik Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Jessica Erlandsson

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Proceedings 22nd International Congress of Refrigeration, Beijing, China

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06