Värmepump, frikyla och borrhålslager
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2007

Astronomihuset

Lund

Heat pumps

free cooling

borehole storage systems

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Kyltekniska föreningens avdelningsmöte,Göteborg

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06