Overcoming innovation obstacles in large firms: A case study of a path-reaking initiative in an automotive firm’
Paper i proceeding, 2007

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

CINet Conference, Gothenburg 7-11 September, 2007

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06