Efficient and individually controllable mechanisms for mode and polarization selection in VCSELs, based on a common, localized, sub-wavelength surface grating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Piotr Jedrasik

Maskinkonstruktion och design, MC2 process laboratorium

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Optics Express

Vol. 13 17 6626-6634

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07