High-power fundamental-mode and polarization stabilized VCSELs using a sub-wavelength surface grating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Piotr Jedrasik

Maskinkonstruktion och design, MC2 process laboratorium

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electronics Letters

Vol. 41 14 37-38

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07