Dynamic mode stability analysis of surface relief VCSELs under strong RF modulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Modh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

Vol. 17 8 1602-1604

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07