»Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Koncentrations- och minnessvårigheter och mental uttröttbarhet försvårar rehabilitering och återgång till arbete efter stroke och traumatisk hjärnskada. Det är också vanliga symtom vid multipel skleros och andra nflammatoriska sjukdomar. Mental uttröttbarhet innebär att man kan koncentrera sig en kort stund men sedan måste vila. Liknande uttröttbarhet förekommer också vid långvariga värk- och stresstillstånd, dvs vid tillstånd utan uppenbar nervcellsskada. Glutamatsignaleringen är av stor betydelse för hjärnans intag och bearbetning av information. Astrocyterna har viktig roll i reglering av lutamatsignaleringen. Precisionen i glutamatreglering minskar vid skada. Stort informationsinflöde i kombination med bristande precision i bearbetningen leder på det cellulära planet till förändrade jonkoncentrationer, cellsvullnad och minskad glutamattransmission, vilket kan ge en neurobiologisk förklaring till uttröttbarheten.

Författare

Lars Rönnbäck

Göteborgs universitet

Mikael Persson

Göteborgs universitet

Torsten Olsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN) 16527518 (eISSN)

Vol. 104 14-15 1137-1142

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Neurovetenskaper

PubMed

17472102

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-02