Experimental Study of the Combined Mode and Polarization Control in VCSELs with a Sub-Wavelength Surface Grating
Paper i proceeding, 2005

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Piotr Jedrasik

Maskinkonstruktion och design, MC2 process laboratorium

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Annual Lasers and Electro Optics Society Meeting, Sydney

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07