W Hya through the Eye of Odin
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Per Bergman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

B. Larsson

H. Olofsson

F.L. Schöier

U. Frisk

T. Hasegawa

Åke Hjalmarson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

S. Kwok

Michael Olberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Aa. Sandqvist

K. Volk

M. Elitzur

Astronomy & Astrophysics

Vol. 439 627-633

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07