Nano-architectures by covalent assembly of molecular building blocks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

L. Grill

M. Dyer

L. Lafferentz

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

M. V. Peters

S. Hecht

Nature Nanotechnology

Vol. 2 687-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06