Resource Development and Use Across Project Boundaries
Paper i proceeding, 2005

Författare

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 21st IMP Conference, Rotterdam, September 1-3.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06