Intermediate St. Petersburg sums
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Rossitza Dodunekova

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Studia Sci. mathe. Hungar.

Vol. 31 1-3 93-119

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06