Limit theorems for the Petersburg game
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Rossitza Dodunekova

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Sums, trimmed sums, and extremes. Progr. Prob.

0-7643-35 (ISSN)

Vol. 23 285-315

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06