The domain of partial attraction of a Poisson law
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Rossitza Dodunekova

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

J. Theoret. Probab.

Vol. 4 169-190

Ämneskategorier

Annan matematik