Infinitely divisible laws partially attracted to a Poisson law
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Rossitza Dodunekova

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Math. Balkanica (NS)

Vol. 4 300-319

Ämneskategorier

Annan matematik