Feedback and rotational stabilization of resistive wall modes in ITER
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Nuclear Fusion

Vol. 45 1131-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07