Causality: a statistical view
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

David R. Cox

Nanny Wermuth

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

International Statistical Review

0306-7734 (ISSN)

Vol. 72 285-305

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06