Resistive wall mode stabilization of high-beta plasmas in the National Spherical Torus Experiment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

A.C. et al. Sontag

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Physics of Plasmas

Vol. 12 056112-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07