Joint response graphs and separation induced by triangular systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

David R. Cox

Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Methodological

0035-9246 (ISSN)

Vol. 66 687-717

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06