On the identification of path analysis models with one hidden variable
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Elena Stanghellini

Nanny Wermuth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Biometrika

0006-3444 (ISSN) 1464-3510 (eISSN)

Vol. 92 337-350

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1093/biomet/92.2.337

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-19