Graphical chain models
Kapitel i bok, 2005

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science

755-759

Ämneskategorier

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

ISBN

978-0-470-86080-9

Mer information

Skapat

2017-10-06