Statistics for Studies of Human Welfare
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Nanny Wermuth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

International Statistical Review

0306-7734 (ISSN) 17515823 (eISSN)

Vol. 75 259-262

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06