On implications of recent results on graphical Markov models for the design and analysis of observational studies
Paper i proceeding, 2005

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Proceedings of the 55th Session of the International Statistical Institute, Sydney

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06