Distortion of effects caused by indirect confounding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

David R. Cox

Biometrika

Vol. 95 17-33

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06