Measurement of Resistive Wall Mode Stability in Rotating High Beta Plasmas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

H. et al. Reimerdes

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Nuclear Fusion

Vol. 45 368-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07