Flip-Chip Mounted 1:4 Demultiplexer IC in InP DHBT Technology
Paper i proceeding, 2007

Författare

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Torgil Kjellberg

Bertil Hansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

EuMIC 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07