Flip-Chip Mounted 1:4 Demultiplexer IC in InP DHBT Technology
Paper i proceeding, 2007

Författare

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Torgil Kjellberg

Bertil Hansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

EuMIC 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07