Active control of multiple resistive wall modes
Paper i proceeding, 2005

Författare

P.R. Brunsel

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Proceed. 32th EPS Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion

I4.006-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08