Design and Validation of Power-frequency Magnetic Field Conductive Shielding for Underground Cables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

E. et al. Salinas

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Proceed. 18th International Conference on Electricity Distribution (CIRED2005)

205-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07