Star-forming Protoclusters Associated with Methanol Masers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

V. Minier

T. Hill

M. Burton

Michele Pestalozzi

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

G. Garay

S. Longmore

I. Walsh

Astronomy & Astrophysics

Vol. 429 945-960

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07