Towards Superconducting Monolithic Microwave Integrated Circuits
Doktorsavhandling, 2008

Kollektorn, MC2, Kemivagen 9, 41296 Goteborg
Opponent: Dr. Fred Wellstood

Författare

Raihan Rafique

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

978-91-7385-069-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2750

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 115

Kollektorn, MC2, Kemivagen 9, 41296 Goteborg

Opponent: Dr. Fred Wellstood

Mer information

Skapat

2017-10-06