Josephson Effect in Hybrid Oxide Heterostructures with an Antiferromagnetic Layer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Josephson coupling between an s- and d-wave superconductor through a 50 nm thick Ca(1-x)Sr(x)CuO(2) antiferromagnetic layer was observed for the hybrid Nb/Au/Ca(1-x)Sr(x)CuO(2) /YBa(2)Cu(3)O(7-d)

Författare

Philipp Komissinskiy

Gennady Ovsyannikov

Igor V. Borisenko

Yu V. Kislinskii

K. Y. Constantinian

A. V. Zaǐtsev

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review Letters

Vol. 99 017004 - 1 - 4-

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08