Josephson Effect in Hybrid Oxide Heterostructures with an Antiferromagnetic Layer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Josephson coupling between an s- and d-wave superconductor through a 50 nm thick Ca(1-x)Sr(x)CuO(2) antiferromagnetic layer was observed for the hybrid Nb/Au/Ca(1-x)Sr(x)CuO(2) /YBa(2)Cu(3)O(7-d)

Författare

Philipp Komissinskiy

Gennady Ovsyannikov

Igor V. Borisenko

Yu V. Kislinskii

K. Y. Constantinian

A. V. Zaǐtsev

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Physical Review Letters

Vol. 99 017004 - 1 - 4-

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08