Arkitektur, Nya vägar till Rom
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

Rom

stadsplanering

modern arkitektur

Redaktör

Gunilla Linde Bjur

Chalmers, Arkitektur

Hans Bjur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0004-2021

Mer information

Skapat

2017-10-06