Reduced branching processes with very heavy tails
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Andreas Lagerås

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Serik Sagitov

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Journal of Applied Probability

0021-9002 (ISSN)

Vol. 45 1 190-200

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08