Wave intensities and slopes in Lagrangian seas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Sofia Åberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Advances in Applied Probability

Vol. 39 4

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06