Fatigue life prediction based on variable amplitude tests—methodology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Pär Johannesson

Thomas Svensson

Jacques de Maré

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06