Fatigue life prediction based on variable amplitude tests—specific applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thomas Svensson

Pär Johannesson

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik