Spherical principal series of quantum Harish-Chandra modules
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Olga Bershtein

Leonid Vaksman

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom.

Vol. 48 (2007) 7

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06