Industrial Innovation Economics and Intellectual Property
Bok, 2007

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06