Industrial Innovation Economics and Intellectual Property
Bok, 2007

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik