Some interpretational issues connected with observational studies
Paper i proceeding, 2007

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, Lisbon

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik