Science Park Location and New Technology-Based Firms in Sweden: Implications for Strategy and Performance
Kapitel i bok, 2006

Författare

Peter Lindelöf

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi